Konsultasjon ved Melhus Hørsel

Toveis kommunikasjon og veiledning er avgjørende. Vi jobber for å ha en tett dialog og samarbeid med den enkelte for å finne gode løsninger

Her er noen av de ulike tjenestene vi tilbyr: avstøp for ørepropper, avstøp for personlige hørselsvern, utredning av din hørsel, hørseltester, attester, råd og veiledning, tilpasning av høreapparater, justering av lyd på høreapparater, service/skifte av deler