Har du behov for å få endret på lyden i høreapparatene dine? Skulle de vært skrudd opp litt, eller er det for mye «skrell» på lyden? Du kan få justert høreapparatene uten at du trenger å møte på klinikken! De fleste av høreapparatene som er på markedet i dag, kan vi fjernjustere – Ring oss på tlf. 920 46 020 eller send en e-post til post@melhushorsel. no så hjelper vi deg.

Hørsel gir glede!